SmartLAB – nowoczesny system zarządzania informacją laboratoryjną.
3 sierpnia 2023

News

SmartLAB to dedykowany system informatyczny do zarządzania informacją laboratoryjną, zwiększający wydajność Twojego laboratorium. System, którego celem jest zautomatyzowanie przepływu informacji o badaniach, pozwala m.in. na: 

 • sprawne zarządzanie personelem 
 • automatyzację procesu badań, raportowanie wyników badań
 • ograniczenie wystąpienia błędów
 • aktualizację stanów magazynowych odczynników
 • harmonogramowanie / planowanie wykonywanych badań
 • ułatwiony dostęp do danych archiwalnych 
 • zarządzanie badaniami i zadaniami pracowni laboratoryjnych
 • rejestrowanie, kontrolowanie i analiza wszystkich próbek wody i ścieków
 • generowanie protokołów i sprawozdań
 • prowadzenie biblioteki procedur i instrukcji laboratoryjnych
 • ewidencję i nadzór nad wyposażeniem Laboratorium     

SmartLAB oferuje szeroką gamę funkcjonalności, dzięki narzędziom konfiguracyjnym  
oraz indywidualnemu wdrożeniu może być dopasowany do procedur obowiązujących
w Twoim laboratorium.

System może zostać wdrożony niezależnie oraz jako część Zintegrowanego Systemu Informatycznego eMEDIA. 

Dzięki SmartLAB odejdziesz od arkuszy i korzystania z kilku programów. Zintegrowane możliwości systemu umożliwią dostosowanie do wymagań i kompetencji, jakie stawia przed 
firmami wodociągowymi nowa Dyrektywa Unijna dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Chcesz wiedzieć więcej? Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty oraz możliwościami systemu SmartLAB – jesteśmy do dyspozycji: marketing@logicsynergy.pl 

WASKO

COIG

GABOS Software