LogicAcademy Mikołajki 2024
5 kwietnia 2024

News

Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem  
z wykorzystaniem Systemu Obiegu Dokumentów  
i Realizacji Procesów.  

Warsztaty skierowane są do kadry zarządzającej, kierowników komórek oraz pracowników, którzy biorą bezpośredni udział i odpowiadają za terminowość realizowanych w Przedsiębiorstwie spraw i procesów zarządczych oraz przepływu dokumentów i informacji. Oczywiście, jak co roku, oczekujemy również udziału informatyków, tym bardziej że również będą poruszane kwestie dotyczące zagrożeń cybernetycznych i wchodzącej w życie dyrektywy NIS2.  

Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności związane z obsługą systemu i poznają nowe możliwości jego wykorzystania w celu usprawnienia funkcjonowania Firmy, ze szczególnym uwzględnieniem integracji z KSEF (obieg faktury zakupowej) oraz eDoręczenia.  

Podkreślone zostaną efekty wykorzystania i wdrożenia systemu obiegu dokumentów dla całej organizacji, takie jak: 

  • poprawa jakości i przyśpieszenie obsługi klienta, 
  • optymalizacja obiegu faktur zakupowych  i korespondencji w formie eDoręczeń, 
  • szybki dostęp do informacji i dokumentów dotyczących realizowanych procesów dla określonych operatorów (ewidencja wszystkich dokumentów z pełną archiwizacją danych w jednym miejscu systemu), 
  • obniżenie kosztów funkcjonowania Firmy i zwiększenie wydajności pracy całej organizacji. 

Zaprezentowane i przedyskutowane zostaną również przykładowe procesy już zaimplementowane  
w przedsiębiorstwach branżowych (m.in.: zamówienie, przyjęcie środka trwałego, zlecenie). Szkolenie będzie prowadzone przez wiodących wdrożeniowców firmy LogicSynergy, z wieloletnim stażem i doświadczeniem we wdrażaniu oprogramowania. Dodatkiem do warsztatów, będzie dyskusja w nowej formule Round Tables Meeting, pozwalająca na aktywną wymianę doświadczeń, opinii i pokazująca również najnowsze rozwiązania i zalecane działania w zakresie cyberbezpieczeństwa.  

                        Serdecznie zapraszamy ! 

WASKO

COIG

GABOS Software