Kolejne przedsiębiorstwo na mapie Polski z Zintegrowanym Systemem Informatycznym eMedia od LogicSynergy
11 stycznia 2023

News

Przedsiębiorstwo Komunalne z Nadarzyna już za kilka miesięcy będzie w posiadaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZIS). System będzie wspierał kluczowe procesy zarządcze oraz codzienną pracę pracowników firmy w różnych sektorach swojej działalności. W dniu 4 stycznia podpisana została umowa na realizację powyższego zadania.

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, LogicSynergy dostarczy
oraz odpowiedzialne będzie za wdrożenie i scalenie w przedsiębiorstwie programów billingowych, rozliczeniowych oraz modułów finansowo-księgowych, a także programów ułatwiających elektroniczną obsługę Klientów, w tym stworzenie platformy e-BOK
wraz z aplikacją mobilną. LogicSynergy odpowiadać będzie także za pakiet programów
do obsługi inwentaryzacji, zarządzania siecią wod-kan, obiektami technicznymi wraz
z systemem monitoringu.

Jak wiemy, w obecnych czasach, zintegrowane systemy informatyczne w nowoczesnej technologii WWW to bezpieczny klucz do optymalizacji zarządzania i stabilnej pracy organizacji. Takie są właśnie rozwiązania dostarczane przez LogicSynergy – sprawdzone, bezpieczne i zawsze pełne synergii z potrzebami i oczekiwaniami Klientów – mówi Liliana Nowak Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy LogicSynergy.

Poprzez wprowadzenie nowoczesnego i zintegrowanego systemu informatycznego ZSI eMedia, w Spółce Komunalnej z Nadarzyna podniesiony zostanie poziom obsługi kontrahentów firmy. Poprawie ulegnie komunikacja w obszarze powiadomień o ewentualnych prowadzonych pracach remontowych i naprawczych. Funkcjonalne moduły, wchodzące
w skład systemu eMedia dostarczać będą także aktualnych, technicznych danych o produkcji, rozbiorach, ciśnieniu i przepływach. Ma to nie tyle wpływać na lepszy komfort pracy
i aktualizację danych, ale także m.in. na ograniczanie strat wody i oszczędności w energii elektrycznej. Zintegrowane rozwiązania, jakie daje system eMedia, przyczynią się
do optymalizacji procesów zarządczych firmie oraz przełożą się na efektywność podejmowanych decyzji. Nowy zintegrowany system to także poprawa wizerunku organizacji.

WASKO

COIG

GABOS Software