LogicSynergy na Hydroprezentacjach 2022
18 października 2022

News

Już niebawem, bo w dniach 19-21 października w ramach konferencji HYDROPREZENTACJE porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie i o tym czy cyberatak w wodociągach jest w ogóle możliwy? Czy wodociągi są atrakcyjnym obiektem dla internetowych przestępców? A jeśli tak, to jak się przed nimi ustrzec i zabezpieczyć. I jak zabezpieczyć dane swojej firmy i swoich Klientów. Zapraszamy w imieniu własnym i organizatora, którym jest Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego do klimatycznej Krynicy – Zdrój.

Jeśli można zhakować administrację rządową, to znaczy, że kwestią czasu jest ewentualny cyberatak na przedsiębiorstwo wodociągowe. Każde przedsiębiorstwo wykorzystuje automatykę monitorującą przepływy i proces uzdatniania wody. To już wystarczy, aby potencjalny haker, nawet dla żartów bądź też z przyczyn zamierzonych sparaliżował pracę ujęcia i zablokował przesył wody do miasta. Dlatego należy zadać sobie pytanie, nie czy atak na wodociągi jest możliwy, ale kiedy on może nastąpić. Wymusza to więc na firmach wod-kan czujność i stosowanie wszelkich możliwych zasad bezpieczeństwa w sieci. W tym stosowanie produktów i programów do cyberbezpieczeństwa. Firmy komunalne muszą także zastanowić się, czy warto przechowywać kluczowe dane na własnych serwerach, czy skorzystać
z profesjonalnych i bardziej bezpiecznych miejsc, którymi są Data Center. Pytań i potencjalnych zagrożeń jest sporo. Jednak nie wpadajmy w nadmierną panikę. Im wcześniej zaczniemy myśleć, planować i wdrażać rozwiązania z cyberbezpieczęństwa, tym ewentualna liczba ataków może ulec zmniejszeniu. Jako LogicSynergy znamy metody oraz sposoby jak przygotować wodociągi na ewentualne ceber ataki. Jak im zapobiegać. Jaką stosować profilaktykę i edukację. I kto w całym układzie: sieć – urządzenia – oprogramowanie – człowiek, może być najsłabszym ogniwem.

O tym więcej i nie tylko o tym, powiemy właśnie podczas naszej prezentacji pt. „Cyberataki
w wodociągach, a eksploatacja zintegrowanego systemu informatycznego eMedia”.
Prezentacja LogicSynergy została zaplanowana na drugi dzień Konferencji Hydroprezentacje. Tak więc w imieniu własnym i naszego kolegi Artura Ostrowskiego, który prezentację poprowadzi, zapraszamy 21 października na godz. 10:25. Pokażemy jak my to robimy, żebyś Ty mógł zająć się wodą. Z nami Twoje dane nie wyciekną.

WASKO

COIG

GABOS Software