WOD-KAN

Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, zakłady inżynierii komunalnej, oczyszczania wód, robót wodkan
Logic academy

Oferta dla WOD-KAN

LogicSynergy oferuje dla branży przedsiębiorstw sektora wodociągowo-kanalizacyjnego nowoczesny, zintegrowany system informatyczny eMedia w technologii WWW. System eMedia przeznaczony jest do wspomagania pracy w działach ekonomicznych i finansowo-księgowych, eksploatacji i remontów sieci, dziale dyspozytora i pogotowia awaryjnego, dziale planowania inwestycji i remontów, kierownictwa pionu technicznego. Zgromadzone dane gwarantują dostęp do informacji zarządczej dla kierownictwa firmy średniego szczebla, zarządu spółki i rady nadzorczej. Bazy danych posadowione są na centralnym serwerze, a poszczególne aplikacje mogą być uruchomione na dowolnej stacji roboczej poprzez przeglądarkę internetową i jednocześnie dostępne w wielu działach przedsiębiorstwa.

Cechą charakterystyczną Systemu eMedia jest praca modułów zasilanymi danymi z jednej, wspólnej bazy danych, opartej na MS SQL Server. Silną stroną naszego rozwiązania jest pełna integracja modułów do zarządzania obszarami ekonomiczno- administracyjnymi oraz technicznymi, a także monitoring i sterowanie siecią. Wewnętrzna spójność systemu sprawia, iż dane wprowadza się tylko raz, a wielopoziomowa autoryzacja dostępu zapewnia możliwość zarządzania bezpieczeństwem przetwarzania danych. Zakres informacji i uprawnień dostępu definiowany jest dla każdego użytkownika indywidualnie.

  Sprzedaż i rozrachunki (system eBiling)
 • Sprzedaż/ewidencja Kontrahentów
 • Rejestr umów
 • Fakturowanie za wszystkie świadczone usługi
 • Rozrachunki z modułem Windykacji należności
 • Kasa, Bank
 • Gospodarka licznikami
 • Odczyty radiowe
 • Inkasent
 • e-Archiwum
 • Powiadomienia
 • Masowe płatności
 • Zakup

  Finanse i księgowość (system eERP)
 • Finanse i Księgowość rozbudowane o funkcjonalności: Sprawozdawczość i Rozliczanie Kosztów
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (kadry, płace)
 • Środki Trwałe
 • Gospodarka Materiałowa

  Moduły komplementarne
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta (iBOK)
 • System Obiegu Dokumentów, System Kontroli Realizacji Procesów (eSKRP)
 • System SmartGIS
 • System SmartReporting (raporty i zestawienia online)

Zalety naszego systemu

Dzięki modułowej budowie i wykorzystaniu logicznych powiązań między elementami oraz poprzez dostęp do aktualnych i kompleksowych informacji, każda wersja systemu eMedia jest bezpiecznym i elastycznym narzędziem do sprawnego zarządzania firmą w trudnym otoczeniu rynkowym.

Poznaj korzyści z wdrożenia systemu eMedia:
 • podniesienie jakość obsługi klienta;
 • zredukowanie kosztów działalności;
 • zoptymalizowanie wykonywania usług;
 • zwiększenie niezawodności i kontroli nad infrastrukturą techniczną firmy;
 • monitorowanie stanu załatwianych spraw;
 • usprawnienie procesu podejmowania decyzji i sprawniejsze zarządzanie firmą.


 1. Innowacyjne rozwiązanie informatyczne - jako prekursor oferujemy system w nowoczesnych technologiach, dostępny przez przeglądarkę WWW z możliwością pracy w chmurze, jako usłudze outsourcingowej SaaS.
 2. W pełni zintegrowany system informatyczny zawiera również moduły do zarządzania infrastrukturą techniczną – GIS i SCADA. Praca w jednolitym systemie z możliwością rozszerzenia funkcjonalnego systemu w dowolnym czasie.
 3. Oprogramowanie bazodanowe SQL Server firmy Microsoft – optymalizacja zakupu licencji nieograniczonych czasowo w bardzo korzystnej cenie.
 4. Zespół doświadczonych konsultantów – gwarancja profesjonalnego wdrożenia systemu zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.
 5. Umowa serwisu technicznego obejmująca szeroki pakiet usług.
 6. Cykliczna aktualizacja i rozbudowa, gwarancja dostosowania systemu do zmieniających się przepisów prawa.


Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Państwa firmie, prosimy o kontakt pod adresem handel@logicsynergy.pl.

Pakiety

Dowiedz się więcej o zawartości pakietów, poznaj wykorzystywane moduły i wybierz dla siebie najlepsze rozwiązanie. . W przypadku pytań lub wątpliwości nasi konsultanci z przyjemnością pomogą i doradzą handel@logicsynergy.pl.

Zaufaj naszej strategii

LogicSynergy zmierza w kierunku ciągłego rozwoju świadczonych usług, by możliwie jak najlepiej dostosować je do potrzeb Twojej firmy.

Sprawdź nas!

O firmie

Zaufali nam

Cały czas poszerzamy kompetencje o nowych klientów


WASKO

COIG

GABOS Software