PGK

Przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, przetwarzania i recyklingu odpadów
Logic academy

Oferta dla PGK

LogicSynergy oferuje dla branży przedsiębiorstw sektora komunalnego nowoczesny, zintegrowany system informatyczny eMedia w technologii WWW. System eMedia przeznaczony jest do wspomagania pracy w działach ekonomicznych i finansowo-księgowych, eksploatacji i remontów sieci, dziale dyspozytora i pogotowia awaryjnego, dziale planowania inwestycji i remontów, kierownictwa pionu technicznego. Zgromadzone dane gwarantują dostęp do informacji zarządczej dla kierownictwa firmy średniego szczebla, zarządu spółki i rady nadzorczej. Bazy danych posadowione są na centralnym serwerze, a poszczególne aplikacje mogą być uruchomione na dowolnej stacji roboczej poprzez przeglądarkę internetową i jednocześnie dostępne w wielu działach przedsiębiorstwa.

Cechą charakterystyczną Systemu eMedia jest praca modułów zasilanymi danymi z jednej, wspólnej bazy danych, opartej na MS SQL Server. Silną stroną naszego rozwiązania jest pełna integracja modułów do zarządzania obszarami ekonomiczno- administracyjnymi oraz technicznymi, a także monitoring i sterowanie siecią. Wewnętrzna spójność systemu sprawia, iż dane wprowadza się tylko raz, a wielopoziomowa autoryzacja dostępu zapewnia możliwość zarządzania bezpieczeństwem przetwarzania danych. Zakres informacji i uprawnień dostępu definiowany jest dla każdego użytkownika indywidualnie.

  Sprzedaż i rozrachunki (system eBiling)
 • Sprzedaż/ewidencja Kontrahentów
 • Rejestr umów
 • Fakturowanie za wszystkie świadczone usługi
 • Rozrachunki z modułem Windykacji należności
 • Kasa, Bank
 • Gospodarka licznikami
 • Odczyty radiowe
 • Inkasent
 • e-Archiwum
 • Powiadomienia
 • Masowe płatności
 • Zakup
  Finanse i księgowość (system eERP)
 • Finanse i Księgowość rozbudowane o funkcjonalności: Sprawozdawczość i Rozliczanie Kosztów
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (kadry, płace)
 • Środki Trwałe
 • Gospodarka Materiałowa
  Moduły komplementarne
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta (iBOK)
 • System Obiegu Dokumentów (eSKRP)
 • System SmartGIS
 • System SmartReporting (raporty i zestawienia online)

Zalety naszego systemu

Pakiety

Zaufaj naszej strategii

LogicSynergy zmierza w kierunku ciągłego rozwoju świadczonych usług, by możliwie jak najlepiej dostosować je do potrzeb Twojej firmy.

Sprawdź nas!

O firmie

Zaufali nam

Cały czas poszerzamy kompetencje o nowych klientów


WASKO

COIG

GABOS Software