System Bilingowy z Biurem Obsługi Klienta (BOK) jest to moduł umożliwiający rozliczanie wszystkich usług komunalnych w jednolity sposób, wystawianie faktur oraz sprawne prowadzenie obsługi klienta. Pracownicy BOK w Państwa firmie mogą dodatkowo otrzymać wsparcie w postaci narzędzi internetowych np. system iBOK. System ten umożliwia odbiorcom całodobowy dostęp (przez stronę www) do informacji nt. swoich rozliczeń, aktualnych komunikatów firmy, zgłaszanie odczytu lub awarii. Oprogramowanie to umożliwia także wysyłanie wiadomości sms i e-mail do klientów (moduł Powiadomienia).

System Bilingowy w zależności od rodzaju usług świadczonych przez Państwa firmę może obejmować funkcjonalnie:

  • ewidencję kontrahentów, umów, struktury liczników
  • odczyty (radiowe, mobilny Inkasent, zgłoszenia przez Internet)
  • fakturowanie za świadczone usługi (w tym usługi dodatkowe)
  • rozrachunki z modułem windykacji należności
  • gospodarkę licznikami
  • e-Archiwum
  • rejestr zakupu
  • powiadomienia klientów (SMS i e-mail)

Dzięki współpracy z kilkoma dostawcami wodomierzy, możemy zaoferować Państwu wspólne rozwiązanie w zakresie dokonywania radiowych odczytów. Zatrudnieni w Państwa firmie inkasenci, posługując się przenośnym komputerem typu psion lub palmtop, mogą u kontrahenta łatwo dokonać zdalnego odczytu, czy też wystawiać fakturę za świadczone usługi (w ramach zintegrowanej funkcjonalności).

Nasze systemy billingowe są użytkowane przez największe firmy komunalne w Polsce jak: Grupa Fortum, Katowickie Wodociągi S.A., MPO Sp. z o.o. w Krakowie oraz RPWiK S.A. w Tychach.

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Państwa firmie, prosimy o kontakt pod adresem handel@logicsynergy.pl

WASKO

COIG

GABOS Software