AWIA VEHICLE

Logic academy

Oferta dla AWIA VEHICLE

MONITOROWANIE FLOTY POJAZDÓW
System AWIA VEHICLE to nie tylko monitoring, ale także nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie flotą pojazdów. To optymalne rozwiązanie do koordynowania działań logistycznych i kontroli pracy.System posiada funkcjonalność umożliwiającą prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu na potrzeby prawidłowego dokumentowania wykorzystania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, które reguluje Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
 

Proponowane rozwiązanie umożliwia m.in.:

 • całodobowy dostęp on-line do wszystkich informacji o flocie pojazdów,
 • monitorowanie zużycia paliwa,
 • analizowanie przebytych tras,
 • rejestrowanie parametrów pojazdu (funkcja czarnej skrzynki),
 • kontrolę czasu pracy kierowców,
 • identyfikację jazd prywatnych,
 • nadzór nad terminowością badań technicznych, przeglądów gwarancyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, pojazdów oraz przewożonych ładunków,
 • zwiększenie efektywności organizacji pracy,
 • możliwość kontroli dostępu do wykorzystywanych pojazdów za pomocą kart zbliżeniowych,
 • możliwość uzyskania dodatkowej zniżki ubezpieczenia,
Dowiedz się więcej: AWIA Vehicle – strona producenta.

Zalety naszego systemu

Dzięki modułowej budowie i wykorzystaniu logicznych powiązań między elementami oraz poprzez dostęp do aktualnych i kompleksowych informacji, każda wersja systemu eMedia jest bezpiecznym i elastycznym narzędziem do sprawnego zarządzania firmą w trudnym otoczeniu rynkowym.

Poznaj korzyści z wdrożenia systemu eMedia:
 • podniesienie jakość obsługi klienta;
 • zredukowanie kosztów działalności;
 • zoptymalizowanie wykonywania usług;
 • zwiększenie niezawodności i kontroli nad infrastrukturą techniczną firmy;
 • monitorowanie stanu załatwianych spraw;
 • usprawnienie procesu podejmowania decyzji i sprawniejsze zarządzanie firmą.


 1. Innowacyjne rozwiązanie informatyczne - jako prekursor oferujemy system w nowoczesnych technologiach, dostępny przez przeglądarkę WWW z możliwością pracy w chmurze, jako usłudze outsourcingowej SaaS.
 2. W pełni zintegrowany system informatyczny zawiera również moduły do zarządzania infrastrukturą techniczną – GIS i SCADA. Praca w jednolitym systemie z możliwością rozszerzenia funkcjonalnego systemu w dowolnym czasie.
 3. Oprogramowanie bazodanowe SQL Server firmy Microsoft – optymalizacja zakupu licencji nieograniczonych czasowo w bardzo korzystnej cenie.
 4. Zespół doświadczonych konsultantów – gwarancja profesjonalnego wdrożenia systemu zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego.
 5. Umowa serwisu technicznego obejmująca szeroki pakiet usług.
 6. Cykliczna aktualizacja i rozbudowa, gwarancja dostosowania systemu do zmieniających się przepisów prawa.


Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Państwa firmie, prosimy o kontakt pod adresem handel@logicsynergy.pl.

Zaufaj naszej strategii

LogicSynergy zmierza w kierunku ciągłego rozwoju świadczonych usług, by możliwie jak najlepiej dostosować je do potrzeb Twojej firmy.

Sprawdź nas!

O firmie

Zaufali nam

Cały czas poszerzamy kompetencje o nowych klientów


WASKO

COIG

GABOS Software