AWIA VEHICLE

Logic academy

Oferta dla AWIA VEHICLE

MONITOROWANIE FLOTY POJAZDÓW
System AWIA VEHICLE to nie tylko monitoring, ale także nowoczesne narzędzie wspomagające zarządzanie flotą pojazdów. To optymalne rozwiązanie do koordynowania działań logistycznych i kontroli pracy.System posiada funkcjonalność umożliwiającą prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu na potrzeby prawidłowego dokumentowania wykorzystania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, które reguluje Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
 

Proponowane rozwiązanie umożliwia m.in.:

 • całodobowy dostęp on-line do wszystkich informacji o flocie pojazdów,
 • monitorowanie zużycia paliwa,
 • analizowanie przebytych tras,
 • rejestrowanie parametrów pojazdu (funkcja czarnej skrzynki),
 • kontrolę czasu pracy kierowców,
 • identyfikację jazd prywatnych,
 • nadzór nad terminowością badań technicznych, przeglądów gwarancyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń,
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, pojazdów oraz przewożonych ładunków,
 • zwiększenie efektywności organizacji pracy,
 • możliwość kontroli dostępu do wykorzystywanych pojazdów za pomocą kart zbliżeniowych,
 • możliwość uzyskania dodatkowej zniżki ubezpieczenia,
Dowiedz się więcej: AWIA Vehicle – strona producenta.

Zalety naszego systemu

Zaufaj naszej strategii

LogicSynergy zmierza w kierunku ciągłego rozwoju świadczonych usług, by możliwie jak najlepiej dostosować je do potrzeb Twojej firmy.

Sprawdź nas!

O firmie

Zaufali nam

Cały czas poszerzamy kompetencje o nowych klientów


WASKO

COIG

GABOS Software