NOWOŚĆ! System SmartLAB
24 lutego 2020

News

W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów, firma LogicSynergy stworzyła system SmartLAB, który ma na celu podniesienie wydajność pracy oraz usprawnienie zarządzania zasobami ludzkimi, sprzętowymi i materiałowymi LABORATORIUM.

SmartLAB to nowoczesny system zarządzania informacją laboratoryjną wspomagający pracę laborantów oraz kierowników działów. Jego głównym celem jest usprawnienie oraz zautomatyzowanie przepływu informacji o badaniach poprzez możliwość ewidencji oraz zarządzania zleceniami, badaniami i próbkami. Rozwiązanie umożliwia prowadzenie pełnej kontroli nad dokumentami systemu jakości oraz wyposażeniem laboratorium.

System wspomaga pracę podczas całego procesu realizacji badania laboratoryjnego, począwszy od jego rejestracji, a kończąc na analizie wyników, dając możliwość otrzymania niezbędnych informacje na każdym etapie wykonywania zlecenia. Rozbudowany moduł zarządzania wraz ze sprawozdaniami, gwarantuje stały dostęp do kluczowych informacji zapewniających odpowiedni proces decyzyjny dla przedsiębiorstwa i klientów zewnętrznych zlecających badania.

SmartLAB oferuje szeroką funkcjonalność, a dzięki narzędziom konfiguracyjnym oraz indywidualnemu wdrożeniu, system można dopasować do unikalnych procedur obowiązujących w Państwa laboratorium.

System jest już wdrażany z powodzeniem w pierwszych przedsiębiorstwach wodociągowych.

W przypadku zainteresowania systemem SmartLAB proszę o kontakt z Działem Handlowym lub o wysłanie e-maila na adres marketing@logicsynergy.pl.

SmartLab

WASKO

COIG

GABOS Software