Nowe standardy normy WCAG 2.1
20 sierpnia 2020

News

Czy strona internetowa Twojego Przedsiębiorstwa jest zgodna z wymaganiami WCAG 2.1.? Masz czas do 23 września 2020 r.

WCAG czyli „Wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych” to ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Zgodnie z nią podmioty publiczne mają obowiązek wdrażania dostępności cyfrowej na swoich serwisach. Na pełne dostosowanie do wymogów wynikających z ustawy – instytucje publiczne mają czas najpóźniej do 23 września 2020 roku.

Nowe standardy normy WCAG 2.1. zostały stworzone z myślą o zapewnieniu jak najwyższej dostępności dla jak największej ilości grup odbiorców z szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcjami narządu wzroku, słuchu, ruchu i osoby mające trudności w rozumieniu i zapamiętywaniu treści.

Na straży dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych stoi Ministerstwo Cyfryzacji. Brak wdrożenia oświadczenia o dostępności oraz brak publikacji w formie dostępnej obowiązkowych informacji wiążę się dla podmiotów wymienionych w ustawie z karami pieniężnymi o wysokości:

  • 5 000 zł kary za brak publikacji deklaracji dostępności
  • 5 000 zł kary za brak publikacji w dostępnej formie obowiązkowych informacji i elementów strony czy aplikacji
  • 10 000 zł kary za przewlekłe zwlekanie z zapewnieniem dostępności stron i aplikacji.

W obecnych czasach strona internetowa jest pierwszym krokiem i absolutną podstawą w budowaniu sukcesu wizerunkowego każdego Przedsiębiorstwa. To wizytówka firmy, podstawowy kanał komunikacji z klientami, doskonały nośnik przekazów marketingowych i przestrzeń, w której najbardziej efektywnie można przedstawić ofertę i informację. Strona internetowa ma być przede wszystkim użyteczna, ale nie można zapominać o aspekcie dostępności.

Firma LogicSynergy oferuje Państwu przygotowanie nowej strony WWW, zgodnej z wymaganiami normy WCAG 2.1 i dostosowanej do potrzeb Państwa Przedsiębiorstwa. Nowa, profesjonalna, nowoczesna strona internetowa nie tylko zapewni spełnienie wymagań normy WCAG 2.1 i ustrzeże od kar finansowych, ale również wzmocni pozytywny wizerunek Państwa Przedsiębiorstwa.

Aby uzyskać dodatkowe informacje – prosimy o kontakt z Działem Handlowym lub z Agnieszką Wiktorską tel. 601 878 810, mail: marketing@logicsynergy.pl

WASKO

COIG

GABOS Software