Kompleksowy i Zintegrowany System w technologii WWW w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o
9 czerwca 2020

News

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 9 czerwca 2020 r. została podpisana umowa na dostawę sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem nowej strony internetowej i wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz szkoleniem pracowników i promocją e-usług, pomiędzy LogicSynergy Sp. z o.o. a PGK „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. w Miliczu.

W imieniu stron, dokument sygnowali:

  • Pani Sabina Misiak – Prezes Zarządu PGK „Dolina Baryczy”
  • Pan Tomasz Głuski – Prezes LogicSynergy Sp. z o.o.
  • Pan Tomasz Lisicki – Wiceprezes LogicSynergy Sp. z o.o.

Wybrany system informatyczny w technologii przeglądarkowej ma objąć wszystkie procesy zarządcze w PGK w Miliczu i zintegrować różne obszary funkcjonowania firmy. „Dolina Baryczy” otrzyma kompleksowy system, realizujący zindywidualizowane potrzeby IT, w odniesieniu do przyjętej organizacji pracy, z gwarancją rozwoju przez kolejne lata. Dzięki zastosowanej technologii, przyjętym mechanizmom i wysokiej ergonomii pracy, będzie to pionierskie rozwiązanie branżowe zaimplementowane w tak szerokim zakresie funkcjonalnym, z docelową możliwością pracy na serwerach zewnętrznych, w tzw. chmurze.
Wierzymy, że wdrożenie to będzie znaczącym krokiem w kierunku rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych WWW w branży wodociągowo -komunalnej, przyczyniając się do optymalizacji kosztów eksploatacji i możliwości utrzymania systemów w usłudze SaaS.

WASKO

COIG

GABOS Software